Predné ochranné rámy s certifikáciou (homologáciou)

Podľa súčasnej platnej legislatívy Slovenskej Republiky sa rámy do TP nezapisujú. Jediné čo je možné do technického preukazu vozidla na žiadosť majiteľa zapísať, je zmena dĺžky vozidla s predným rámom. Homologované rámy Misutonida majú na spodnej časti vyrazené číslo atestu. K homologizovanému rámu od nás dostanete platné homologačné osvedčenie pre konkrétny rám.

Homologované jsou všechny rámy, které mají písmena EC v objednacím kódu a zároveň informaci o homologaci v popisu produktu.

Ostatní rámy homologaci nemají z důvodu prodeje mimo EU nebo pro užití na vozech jezdících mimo pozemních komunikacích kde je homologace vyžadována.

Pro ostatní produkty ( zadní rámy, boční rámy a nášlapy, rámy korby, a další) není homologace třeba.